Om Foreningen

Foreningen Skånsk Fremtid
Foreningen Skånsk Fremtid blev stiftet 1992 og har til formål at oplyse om Skånelandenes historie og nutidige situation for offentligheden vest for Øresund.

Med Skånelandene eller Skåneland forstås Danmark øst for Øresund og Jyllandshavet (Kattegat) i den udstrækning, det havde før 1645. Altså Halland, Blekinge (Blegind) og Skaane. På den tid blev Bornholm regnet til Skaane, hvad der bl.a. viste sig i sproget, som var (er) østdansk. Indtil 1250’erne gik grænsen mellem Danmark (Halland) og Norge (Elvsyssel) midt i Skandinaviens største flod, Elven. Det er hele dette område, som er Foreningen Skånsk Fremtids interessefelt – i nutid, fortid og den ukendte fremtid.