Kontakt

Kontingent
Medlemskab i foreningen opnås ved at indbetale 175 kr. i årskontingent på foreningens bankkonto: reg-nr. 1551, kontonr.: 0000640018 (Danske Bank). Kontingentåret følger kalenderåret. Husk at anføre navn og postadresse, så indbetalingen kan registreres på behørig vis.

Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer, og den ordinære årlige generalforsamling holdes i februar-marts måned.

Yderligere oplysninger hos formanden:
knud2020@hotmail.com (Knud J. Holdt)